Kıl dönemsinin oluşumunda değişik teoriler ortaya atılmış olsa da en fazla kabul gören kılın deriyi delerek cilt altında kendisine yuva yapması teorisidir. Ancak kıl, vücudun her bölgesindeki deriyi delerek deri altına ilerleyemez. Deri altı dokusunun zayıf olduğu bölgelerde, özellikle cildin “atlama bölgeleri” dediğimiz yerlerde mesela kuyruk sokumunda (kalça tümsekleri arasındaki boşluktaki deri), kulak arkası (boyunla…