Prof. Dr. Cemalettin Camcı

1968 yılında doğan Prof. Dr. Cemalettin CAMCI, 1985 tarihinde başladığı Tıp Eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1991 yılında tamamladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda 1992-1998 yılları arasında uzmanlık eğitimini tamamladı. Uzmanlık eğitimi sırasında Norveç Hükümeti ile Türk Hükümeti arasındaki Kültürel Değişim Anlaşması çerçevesinde verilen bursu kazanarak Norveç’in tek transplantasyon merkezi olan Rikshospitalet-Oslo’da 1995 yılında 4 ay süreyle çalıştı.

Uzmanlık sonrası Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 yıl süre ile uzman doktor olarak görev aldı. Daha sonra Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atanan Dr. Camcı, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulması planlanan Organ Nakli Merkezi eğitimleri için Amerika Birleşik Devletleri Oklahoma Eyaleti Oklahoma City de bulunan Nazih Zuhdi Transplantation Institute’de 2004-2005 yılları arasında Karaciğer Nakli eğitimini aldı. Mart 2006 döneminde Üniversiteler Arası Kurul tarafından gerçekleştirilen Doçentlik Sınavında başarılı olarak Üniversite Doçenti ünvanını almıştır.

2007-2008 yılları arasında Nazih Zuhdi Transplantation Institute’den teklif alarak Organ Transplant Research Scientist kadrosunda çalışmıştır. 2009 yılında Kayseri Acıbadem Hastanesi’nde Genel Cerrahi Doçenti olarak çalışmaya başlayan Dr. Camcı, 2012 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Profesörlüğe atanmıştır. Adı geçen üniversitede Dekan Yardımcısı, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve İstanbul Bilim Üniversitesi Hastaneleri Ameliyathaneler koordinatörü olarak İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Şişli Florence Nightingale Hastanesinde bilim ve eğitim hizmeti vermiştir. Şu anda kendi özel muayenehanesinde hastalarını görmektedir.

slider5-drcamci

Ödüller

  • Camcı C, Aygen E, Doğru O, Ayten R, Girgin M. İkinci derece internal hemoroidlerin tedavisinde band ligasyonu prosedürüne Kalsiyum Dobesilatın katkısı. 1. Çukurova Kolo-Proktoloji Sempozyum ve Kursu, Adana, Mayıs, 2003. En İyi Sözlü Bildiri 2. lik ödülü.
  • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nca verilen T.C. Hükümeti ve Norveç Hükümeti arasındaki kültürel değişim bursunu kazanarak Böbrek ve Karaciğer Transplantasyonu konusunda bilgi, görgü ve deneyimini arttırmak amacıyla Oslo’da yerleşik Rikshospitalet’te Ağustos-1995 – Aralık-1995 tarihleri arasında çalışmalarda bulundu.

Eserler

PORTAL HİPERTANSİYON TEDAVİSİNDE SPLENORENAL ŞANTLAR- Uzmanlık Tezi- Tez Yöneticisi Prof.Dr. Dilaver AĞDEMİR. Adana-1997

Özeti:

Portal Hipertansiyon (PHT), komplikasyonları nedeniyle klinik açıdan önemlidir. Komplikasyonların tedavisi öncelikle medikal ve endoskopik girişimlerdir, bunlara yanıt alınamaması halinde cerrahi tedavi hayat kurtarıcıdır.

Bu çalışmada 1994 yıllından bu yana ÇÜTF Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda PHT da uygulanan splenorenal şant operasyonları prospektif olarak incelendi. Olguların %31’i acil, %69’u elektif şartlarda opere edildiler. Child-Pugh sınıflamasına göre %86 olgu Child A-B grubunda, %14 olgu Child C grubundaydı. Splenorenal şant operasyonlarının, morbidite, mortalite ile portal hipertansiyon komplikasyonlarını ortadan kaldırması açısından yararı incelendi. Üç olgumuzda (%18.8) morbidite gelişti. Operatif mortalite 2 olguda (%12.5) gelişti. Kaplan-Meier metoduna göre 1 yıllık hayatta kalım oranı %87.5, 2 yıllık ve 3 yıllık hayatta kalım oranı ise %74 olarak bulundu.

Splenorenal şantların tekrarlayan ve skleroterapiye rağmen kanayan özofagus varisleri, portal hipertansif gastropati kanamaları ile birlikte derin hipersplenizm ve asit gibi portal hipertansiyon komplikasyonlarını düzelltiği, diğer tedavi seçeneklerine göre daha konforlu bir yaşam sağladığı sonucuna vardık.