Safra Kesesi Tedavisi hakkında bilgi için; (212) 234 1 333 numaralı telefonumuzu arayabilir veya sayfada bulunan formu doldurarak bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Bu bölümde safra kesesi ile ilgili bildiklerimizi paylaşmayı amaçladık. Safra kesesi ile ilgili sorunlar ya kendimizde ya da yakın çevremizdeki aile bireylerimizde görülen sık olaylardan biridir.

Safra Kesesi

Safra Kesesi

SAFRA KESESİNDE MİLİMETRİK TAŞLARI OLANLAR….

RİSK ALTINDASINIZ !!!

Safra kesesi taşları safra içeriklerinin dengesinin bozulması sonrasında ortaya çıkar. Öncelikle çamur olarak kendini belli ederken gidişat milimetrik taş(lar) ve santimetrik taş veya taşlar şeklinde karşımıza gelir.

Safra kesesi taşları, safra kesesinin ana safra kanalı ile birleşimini sağlayan kanalı tıkamadıkça kişide şikayete neden olmazlar.

Safra kesesinde taşı olan hastaların çoğunluğu (neredeyse %90’ı)nda taşlar herhangi bir şikayet oluşturmazlar. Yapılan çalışmalarda kişilerin yılda ancak % 1-5 inde şikayet oluşur. Genellikle bu tür kişilerin safra kesesi taşları genel kontrol (check-up) sırasında tesadüfen bulunur. Bu durumda biz sağlık profesyonelleri taşların durumuna (milimetrik ve santimetrik olması durumuna göre) ya da hastanın başkaca hastalıklarının olup olmamasına göre ameliyatın önceliğine karar veririz.

Unutulmamalıdır ki Milimetrik Taşları olan safra keselerinin her zaman ameliyat önceliği vardır.

Safra Kesesi Taşlarında Altın Standart Kapalı safra kesesi ameliyatı (Laparoskopik Kolesistektomi) dir. Ancak her kapalı başlanan ameliyat kapalı bitmez. %5-10 oranında açık safra kesesi ameliyatına geçme durumu vardır.

  Safra Kesesi Blog Yazıları

  Safra kesesi anatomik olarak karaciğerin altına yapışık içi safra ile dolu bir organdır. Safra karaciğerde yapılır ve safra kesesinde depolanır. Dolayısıyla safra kesesi safrayı YAPMAZ. Karaciğerde yapılmış olan safrayı depolama işlevi görür.

  Sağlıklı erişkinde / normal bir karaciğerde istirahat halinde saatte 0.41-0.43 ml kadar safra karaciğer hücrelerince üretilir. Üretilen bu safra da karaciğer içindeki borucuklar vasıtasıyla safra kesesine ulaştırılır ve depolanır. Safra kesesinden sonraki safra yolları da (koledok ismini alır) safra kesesinden çıkan safranın onikiparmak barsağına (duodenum) iletimini sağlar. Safra yolu ile onikiparmak barsağı arasındaki bağlantıda sfinkter…

  Karaciğerde yapıldığını defalarca vurguladığımız safra ise özellikle yağ ve yağlı gıdaların vücuda girişi barsaklardan emilmesi için gereklidir. Yağın ve yağlı gıdaların daha küçük parçacıklara (paritküllere) çevrilmesini sağlar. Bu aynen şuna benzer; kirli olan elinizi su ile yıkarsanız tam olarak temizlenmez. Ancak elinize sabun alırsanız daha kolay temizlendiğini görürsünüz. Burada sabunun da yaptığı şey; su partiküllerini…

  Safra kesesinde taşın oluşumunu anlayabilmek için safra denilen kimyasal maddenin içeriğini bilmek lazım. Safra kimyasal olarak kolesterol, safra tuzları ve lesitinden oluşur. Bunların safranın içinde belli dengede bulunması gerekir. Hayvansal gıdalardan alınan kolesterol vücutta gerekli olan bir maddedir ve hayatın devamı için şart olan çeşitli hormonların yapıtaşıdır. Vücutta kolesterolün fazlalığı ya fazla hayvansal gıda ile…

  Safra kesesinde oluşan taşlar safranın safra yoluna ve onikiparmak barsağına akımını engellemediği sürece kişi tarafından farkedilemezler. Sadece safra kesesinin tamamının taşla dolu olduğu durumlarda safranın yetersizliği nedeniyle hazım yani yağlı gıdaların emiliminde bozukluk ve bunun da barsak içinde aşırı gaz yapması nedeniyle hazımsızlık yakınmasına neden olur. Bu da genellikle yemeklerden sonraki 3-4 saatte ortaya çıkar….

  Anatomik olarak sırtımıza yapışık vaziyette bulunan pankreas organımızın kanalı da safra yolunun son kısmı ile birleşerek onikiparmak barsağına açılır. Bu birleşim noktası taş ile tıkandığında pankreas sıvısının da barsağa akması engellenir. Normal şartlarda pankreas, yediğimiz protein (et, süt, yumurta, soya proteini vb), karbonhidrat (şeker, nişasta vb) ve yağların emilimi için kuvvetli enzimler salgılar. Pankreas ve…

  Safra kesesi içi safra ile dolu bir organ olduğundan, içinin değerlendirilmesi ultrasound ile olur. Safra kesesi içindeki taşlar ses dalgalarını aşağı dokulara geçirmez ve orada opak yapının görülmesine neden olur. Ancak safra kesesinin içi dolu olmalıdır ki içindeki yapıları rahatlıkla gösterebilsin. Safra kesesi kasılı ise -ki bu yemeklerden sonra böyledir- içindeki yapıları görme şansımız olmayacaktır….

  Buraya kadar verdiğimiz bilgilerden anlaşılacağı üzere 4-5 mm den küçük mikroskopik taşlar oluşturabilecekleri potansiyel sorunlar nedeniyle ameliyatları önceliklidir. Çünkü her yemekten sonra bu taşların hareket edip daha önce bahsettiğimiz olaylara-komplikasyonlara yol açabilme durumları vardır. Dolayısıyla “senin taşın daha küçük büyüsün de öyle ameliyat ol” düşüncesi yanlıştır. Yanlışlığın sebebi de daha önceki bölümlerde açıklanan komplikasyonlara neden…

  Akut kolesistit, çoğunlukla safra kesesi içindeki taşın safra kesesi ile safra yolu arasında sıkışarak safra kesesi içeriğinin safra yoluna akamaması ve duvarının iltihaplanıp kişide enfeksiyon tablosuna yolaçması ile karakterize klinik durumdur. Kişide karın sağ üst kadran ağrısı ateş ve bulantı, bazen de kusmaya neden olur. Bu klinik tablo gelişince yaklaşım genellikle enfeksiyonun geçmesi için ilaç…

  Safra kesesi polibi veya polipleri nedir? Nasıl oluşur? Ne yapmak lazım? Hastalarımızın aklını karıştıran başka konu da safra kesesi polipleridir. Polip kaba tarifi ile safra kesesi iç zarının kalınlaşması ve bölgesel olarak büyümesi olarak belirtilebilir. Vücudun diğer kısımlarındaki bu büyümeler halk arasında “et beni” şeklinde isimlendirilir. Bunların korkutucu yanı kötü huylu (malign) olabilme potansiyelleridir. Genel…