Son yıllarda şifresi tamamen çözülen DNA (vücudun genetik şifresi) nın da etkisi yadsınamaz. Sağlıklı hücre işlevi için DNA’nın normal çalışması gerekmektedir. DNA’nın hasarlanması sonucunda hücre normal fonksiyonundan sapar ve farklı işlevler kazanmaya başlar. DNA’da meydana gelen hasar ya doğuştandır ya da sonradan çevresel etkenlerle veya beslenmeyle ilintili olabilir. DNA daki bazı bölgelerdeki zaafiyet üzerine çevresel…

Bu bölümümüzde kanser hakkında bilinenleri gözden geçirmeyi planladık. Kanser bizlerin kendimizin, yakın veya uzak akrabalarımızın hayatını etkileyen, yaşam kalitesini değiştiren hastalıkdır. İnsanoğlu doğal yaşamdan uzaklaştıkça, endüstriyel yaşam tarzına uyum sağladıkça bir diğer tabiriyle “ÇAĞDAŞLAŞTIKÇA” bu illete daha fazla maruz kalıyor. Gıdalarımızın rafine olması yani işlem görmesi doğallığını yitirmesine neden olur. Doğallıktan uzaklaşan insanoğlu başka sorunlarla…