Kıl dönmesi tedavisi

Kristalize fenol ile yapılan tedavi kesin çözüm müdür?

Sitemizde daha önce de belirtildiği gibi, kıl dönmesi (pilonidal sinus) hastalığının seçkin tedavi yöntemlerinden biri kristalize fenol yöntemi ile tedavidir. İnternette görebileceğiniz değişik kaynaklarda “fenol yöntemiyle tedavi”nin %60 a varan nüksü olduğu yazılmaktadır. Fenol uygulamasının başlangıçta kıl dönmesi tedavisinde düşünüldüğünde, uygulamada kılların çıkarılması işlemi yapılmamıştır. Fenolün kılları eriteceği savı üzerine kafa yorulmuş, ancak pratikte bunun böyle olmadığı kanaatine varılarak nüksün %60 olabildiği belirtilmiştir.
Halbuki Prof. Dr. Osman DOĞRU hoca, bu yöntemi bir basamak ileriye taşıyarak kılları sinüs içinden çıkarmış ve sıvı fenolün etraf cilde fazlaca zarar verebileceğini öngörerek aynı maddenin kristal formunun da etkili ve cilde bulaşmadığını tespit ederek yöntemi geliştirmiştir. Ve yine kılların uzun süren hastalıklarda sinüs çeperine yapışabileceği, kristalize fenol uygulaması ile 2., 3. ve ilerleyen seanslarda daha rahat çıkarılabileceğini deneyimleyerek kılların içerde kalmaması halinde boşluğun süratle kapandığını gözlemleyerek bizlere de bu şekilde yöntemi öğretmiştir. Bizler kendi muayenehanemizde, hocamızın kendisi de bu yöntemi bu haliyle Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde başarı ile uygulamaktayız.
Benim de kişisel pratiğimde gözlemlediğim; kılların tamamen sinüs içinden çıkarılması durumunda boşluğun süratle kapandığı aksi halde içeride 1 adet bile kıl kalsa akıntının devam ettiği ve boşluğun kapanmadığı yönündedir.
Yine pratiğimizde gözlemlediğimiz; kişisel hijyene dikkat edildiği sürece (bel ve kalça altı arası bölgenin kılsız bırakılması, günlük duş alınması vb gibi) nüks gözlenmemektedir.
Yani %60 gibi yüksek olduğu iddia edilen fenol uygulaması nüksünün, kılların çıkarılıp boşluğun da kristalize fenol ile tedavi edilmesi durumunda uzun vadede kişisel hijyene dikkat edildiği takdirde gözlenmediği sonucuna varmış bulunmaktayız.
Sağlıcakla kalınız…