Metabolik sendrom oluşmuş ya da oluşmaya kuvvetle aday kişiler için ağızdan gıda alımını kısıtlayıcı ya da alınan gıdaların emilimini azaltıcı işlemler son 10-15 yıldır uygulanagelen cerrahi yöntemlerdir. Bu yöntemlere kısa kısa avantaj ve dezavantajları ile değinmek gerekir:

  1. Mide içi balon yerleştirilmesiMidenin içine özel balon yerleştirilip içine 400-700 ml kadar serum verilerek midede hacim kaplaması ve kişinin midesini dolu hissetmesi esasına dayanır. Hastanın psikolojik davranış tedavisi alması ve diyetle desteklenmesi gerekir. Kilo kaybındaki etkinliği tartışmalıdır. Bu uygulamayla hastaların %33 ü fazla kilolarının önemli kısmından kurtulduğu bildirilir ancak 5 yıl gibi uzun vadede sadece hastaların %23’ünün aşırı kilolarının sadece %20 sinden kurtulmuş oldukları bilinmektedir.
  2. Mide kelepçesi: “Gastric banding” işlemi midenin yemek borusu ile birleşme yerinin hemen alt kısmına konan çepeçevre bir bant (kelepçe) ile yenilen gıdaların burayı erkenden germesi ve bu gerime bağlı olarak tokluk hissinin oluşması esasına dayanır. Bunun için uygulanan kelepçe sayesinde mide hacmi küçüldüğünden alınan katı gıda miktarı sınırlandırılır. Ancak bu tür uygulamada hasta sıvı gıdayı özellikle kalorisi yüksek sıvı gıdayı tüketmeye devam ederse kilo kaybı istenen düzeye erişemeyebilir. Kapalı sistemle (laparoskopik) konulan ayarlanabilir mide kelepçelerinde beklenen kilo kaybı 1-2 yıl içinde aşırı kilonun %50-60 ı arasındadır. Kelepçenin mide içine girmesi (migrasyon), mideyi delmesi istenmeyen durumlarıdır.
  3. Tüp Mide Ameliyatı
  4. R-Y Gastrik bypass:Burada amaç hem midenin hacminin küçültülmesi hem de barsakların emilim yüzeyinin azaltılması esasına dayanır. Emilimin azaltılması esasına dayandığından vücut için gerekli dışardan alınması gerekli olan maddelerin de emilimini engelleyeceğinden zamanla bu maddelerin eksiklikleri ile hasta karşımıza gelebilir. Amerikada ve tüm dünyada en fazla obezite cerrahisi olarak yapılan ameliyat tipidir. Beklenen kilo kaybı 2 yılda %70 kadardır.
  5. Mini Gastrik bypass:Burada da mide hacmi küçültülüp barsak emilim yüzeyi azaltılmasına yönelik bir işlemdir. Safra ve pankreas salgısının mideye geri gelmesi en büyük sorunudur. Beklenen kilo kaybı fazla kiloların %50 sidir.

NE ZAMAN OBEZİTE CERRAHİSİ DÜŞÜNÜLMELİ?

Metabolik sendrom oluşmuş ya da oluşmaya kuvvetle aday kişiler için ağızdan gıda alımını kısıtlayıcı ya da alınan gıdaların emilimini azaltıcı işlemler uygulanmalıdır.