İnsan vücudunda yağ dokusunda depolanan doğal enerji birikimlerinin hayatı tehdit eden ciddi risk oluşturacak düzeyde artması ve sonuçta ölüm oranlarının kaçınılmaz olarak yükselmesi ile karakterize bir hastalıktır.

Obez tanımını yapabilmek için bazı terimlerin bilinmesine ihtiyaç vardır. Obezite tanımı günümüzde Vücut Kitle İndeksi (VKİ-yabancı literatürdeki karşılığı Body Mass Index-BMI dır) baz alınarak yapılan ölçüm esasına dayanır. VKİ; kilonun, metre cinsinden boyun karesine bölünmesi ile hesaplanır. Buna göre;

  • VKİ   <20 kg/m2
  • VKİ   20-24.9 kg/m2
  • VKİ   25-29.9 kg/m2
  • VKİ   >30 kg/m2
  • VKİ   >40 kg/m2
  • Zayıf
  • Normal
  • Fazla Kilolu (Overweight)
  • Obez
  • Ciddi (Morbid) Obez (başka hastalık varsa >35 kg/m2 ciddi obez kabul edilir)

Obezite ile İlgili Makaleler

Kolon kanseri tanısı nasıl konur? • Bireyin dışkısında gizli kan incelemesi. (Bu son derece basit…

Çağımızın hastalığı obeziteye neden olan birçok etkenden biri de tıp dünyasında “Sedanter yaşam tarzı” olarak…

Kalın bağırsak kanseri, diğer adı ile kolorektal kanser (kolon ve rektum kanseri) ülkemizde önemli bir…

Cennet meyvesi, akdeniz hurması veya en yaygın bilinen adıyla Trabzon hurması, bu ayki meyvemiz. Kimi…

Aşırı kilolu kişilerdeki yağ dokuları sağlıklı bir kiloya sahip kişilere kıyasla daha fazla hormon ve…

Endüstriyel toplumlarda yemeklerin rafine gıdalardan seçilmesi, işlenmiş gıdaların bolca tüketilmesi nedeniyle ve doğal beslenmeden uzaklaşılması…