İnsan vücudunda yağ dokusunda depolanan doğal enerji birikimlerinin hayatı tehdit eden ciddi risk oluşturacak düzeyde artması ve sonuçta ölüm oranlarının kaçınılmaz olarak yükselmesi ile karakterize bir hastalıktır.

Obez tanımını yapabilmek için bazı terimlerin bilinmesine ihtiyaç vardır. Obezite tanımı günümüzde Vücut Kitle İndeksi (VKİ-yabancı literatürdeki karşılığı Body Mass Index-BMI dır) baz alınarak yapılan ölçüm esasına dayanır. VKİ; kilonun, metre cinsinden boyun karesine bölünmesi ile hesaplanır. Buna göre;

  • VKİ   <20 kg/m2
  • VKİ   20-24.9 kg/m2
  • VKİ   25-29.9 kg/m2
  • VKİ   >30 kg/m2
  • VKİ   >40 kg/m2
  • Zayıf
  • Normal
  • Fazla Kilolu (Overweight)
  • Obez
  • Ciddi (Morbid) Obez (başka hastalık varsa >35 kg/m2 ciddi obez kabul edilir)

Obezite ile İlgili Makaleler

Bilindiği üzere aşırı şişmanlık-OBEZİTE çağımızın hastalığıdır ve bir sürü başka hastalığa sebep olması nedeniyle dünya…

Neden kendinizi devamlı aç hissediyorsunuz? (3. Kısım) Eskilerin “halet-i ruhiye” dedikleri yabancı literatürde emosyonel durum…

Neden kendinizi devamlı aç hissediyorsunuz? (2. Kısım) “Aşırı açlık” nedeniyle çok yemek yeme (polifaji) biz…

Neden kendinizi devamlı aç hissediyorsunuz? (1. Kısım) Şekerli gıdalar, şekerli içecekler ve pasta börek tarzı…

Özge Şeker’den sonra… Bilindiği üzere obezite ülkemizde ve dünyada artarak devam eden genel sağlığı tehdit…

Çağımızın hastalığı obeziteye neden olan birçok etkenden biri de tıp dünyasında “Sedanter yaşam tarzı” olarak…