Kanser Nedir?

Genel anlamda KANSER, kontrolsüz hücre çoğalması olup normal doku ve organların işlevini bozması ile sonuçlanan hastalıkların bütününe verilen isimdir. Her dokunun her organın bu yeni oluşuma cevabı farklı olduğundan her dokuda veya organda gelişen kanser klinikte farklı olarak karşımıza çıkar. Kontrolsüz büyüme diye tanımladığımız kanser hücresi, insan vücudunda bulunduğu belirtilen …… hücre içinde HERGÜN oluşmaktadır. Ancak vücudun bağışıklık sistemi, kendinden olmayanı reddetmeye ve yok etmeye göre programlanmıştır. Dolayısıyla hergün oluşan kontrolsüz çoğalma yeteneğindeki bu hücreler, sağlıklı bağışıklık sistemi ile yokedilerek vücudumuz kanserden korunmaktadır. Bağışıklık sistemi ne zaman yetersizliğe (zaafiyete) uğrarsa, beslenme alışkanlıklarımız ne zaman rafine / endüstriyel olur da sağlıksız hale gelirse bu tür hücrelerin oluşumu ve hayatlarını devam ettirmesi olasılığı artarak kanser gelişimine zemin hazırlanmış olur.

Kanser Türleri

Kolon Kanseri

Kalın bağırsak kanseri, diğer adı ile kolorektal kanser (kolon ve rektum kanseri) ülkemizde önemli bir sağlık sorunudur.
Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı istatistiklere göre, kalın bağırsak kanseri yani kolon ve rektum kanserleri kadında ikinci, erkekte üçüncü sıklıkta rastlanan kanser tipidir.
Batı toplumunda yapılan çalışmalarda kalın bağırsak kanseri gerek Amerika Birleşik Devletleri’nde gerekse Avrupa’da oldukça sık gözlenen ve de kansere bağlı ölümlerin önemli bir kısmını oluşturan bir hastalıktır.

Kolon kanseri tanısı nasıl konur?

• Bireyin dışkısında gizli kan incelemesi. (Bu son derece basit bir testtir, hasta olan kişinin özel kartlar üzerine alacağı küçük miktarda dışkı örnekleri laboratuarda incelenir.)
• Radyolojik tetkikler (çift kontrastlı kolon grafisi, bilgisayarlı tomografi vb)
• Laboratuvar tetkikleri (Kan sayımı, biyokimyasal tetkikler). Bunlar arasında CEA tetkiki kalınbağırsak kanserlerinde kanda yükselebilen ve tanıya yardımcı olan testlerden birisidir.
• Kesin tanı için endoskopik tetkikler (rektosigmoidoskopi, kolonoskopi) ve biyopsi (görülen lezyondan parça alınması ve patolog tarafından incelenmesi)