Genel anlamda KANSER, kontrolsüz hücre çoğalması olup normal doku ve organların işlevini bozması ile sonuçlanan hastalıkların bütününe verilen isimdir. Her dokunun her organın bu yeni oluşuma cevabı farklı olduğundan her dokuda veya organda gelişen kanser klinikte farklı olarak karşımıza çıkar. Kontrolsüz büyüme diye tanımladığımız kanser hücresi, insan vücudunda bulunduğu belirtilen …… hücre içinde HERGÜN oluşmaktadır. Ancak vücudun bağışıklık sistemi, kendinden olmayanı reddetmeye ve yok etmeye göre programlanmıştır. Dolayısıyla hergün oluşan kontrolsüz çoğalma yeteneğindeki bu hücreler, sağlıklı bağışıklık sistemi ile yokedilerek vücudumuz kanserden korunmaktadır. Bağışıklık sistemi ne zaman yetersizliğe (zaafiyete) uğrarsa, beslenme alışkanlıklarımız ne zaman rafine / endüstriyel olur da sağlıksız hale gelirse bu tür hücrelerin oluşumu ve hayatlarını devam ettirmesi olasılığı artarak kanser gelişimine zemin hazırlanmış olur.

Kanser Hakkında Blog Yazıları

Son yıllarda şifresi tamamen çözülen DNA (vücudun genetik şifresi) nın da etkisi yadsınamaz. Sağlıklı hücre işlevi için DNA’nın normal çalışması gerekmektedir. DNA’nın hasarlanması sonucunda hücre normal fonksiyonundan sapar ve farklı işlevler kazanmaya başlar. DNA’da meydana gelen hasar ya doğuştandır ya da sonradan çevresel etkenlerle veya beslenmeyle ilintili olabilir. DNA daki bazı bölgelerdeki zaafiyet üzerine çevresel…

Bu bölümümüzde kanser hakkında bilinenleri gözden geçirmeyi planladık. Kanser bizlerin kendimizin, yakın veya uzak akrabalarımızın hayatını etkileyen, yaşam kalitesini değiştiren hastalıkdır. İnsanoğlu doğal yaşamdan uzaklaştıkça, endüstriyel yaşam tarzına uyum sağladıkça bir diğer tabiriyle “ÇAĞDAŞLAŞTIKÇA” bu illete daha fazla maruz kalıyor. Gıdalarımızın rafine olması yani işlem görmesi doğallığını yitirmesine neden olur. Doğallıktan uzaklaşan insanoğlu başka sorunlarla…