1. Yaş: Kişilerde ilerleyen yaş itibariyle ki özellikle 60 yaşından sonrapankreas kanseri riski belirgin bir şekilde artmaktadır.
2. Sigara tiryakiliği : Pankreas kanseri hastaları üzerinde yapılan araştırmalarda bulunan olguların %30 gibi büyük bir kısmında sigara içimi ile ilişkili olduğu görülmektedir. Kişinin sigara içiminin sıklığı ile süresi bu oluşum üzerinde fazlasıyla etkilidir. Sık sigara kullanımı çok daha büyük risklerin oluşturmasını sağlamaktadır.
3. Cinsiyet: Bilindiği üzere erkeklerde pankreas kanseri riski kadınlara oranla çok daha fazladır. Ortalama görülme yaşı erkeklerde 63, kadınlarda ise 67’dir.

4. Diyet ve egzersiz: Yaptığınız diyet ve egzersiz hastalığınızla ilişkilidir. Meyve, sebze ve lifli besin tüketiminin kanser riskini azalttığı, et ve yağlı yiyeceklerin tüketilmesinin ise bu riski artırdığı düşünülmektedir. Kişilerde günlük 40 dakikalık yapılan yürüyüşlerle birlikte kanser riskinin belirgin şekilde azaldığı birçok çalışmada ortaya çıkmıştır.
5. Genetik yapı : %5-10 arasında ihtimalle genetik yapı ile kanser gelişimi arasında bağlantı bulunmaktadır.
6. Kimyasal karsinojenler: Evlerde kullanılan böcek ilaçları ile çeşitli kimyasal maddelerin bu kanserin riskini artırdığı ve insanlarda başka hastalıklara da yol açtığı düşünülmekedir.
7. Şeker hastalığı: Şeker hastalarında pankreas kanseri riski çok daha fazladır. Bu sebeble şeker hastalığının regülasyonu, diyet ile fazla kilolardan kurtularak pankreas kanser gelişim riskini azaltmak gerekmektedir.
8. Mide cerrahisi: İnce bağırsak ve ülser kanamalarına için daha önceki gerçekleşen mide operasyonları sonrasında pankreas kanseri görülme risk artar.