Safra kesesi içi safra ile dolu bir organ olduğundan, içinin değerlendirilmesi ultrasound ile olur. Safra kesesi içindeki taşlar ses dalgalarını aşağı dokulara geçirmez ve orada opak yapının görülmesine neden olur. Ancak safra kesesinin içi dolu olmalıdır ki içindeki yapıları rahatlıkla gösterebilsin. Safra kesesi kasılı ise -ki bu yemeklerden sonra böyledir- içindeki yapıları görme şansımız olmayacaktır. Bu yüzden en az 8 saatlik açlık sonrası safra kesesi içi safra ile dolu olduğundan taş olması durumunda (özellikle milimetrik taşlarda) görüntülenebilir.

Ancak safra yolları için aynı şeyi söyleyemeyiz. Safra yolları topografik anatomik olarak daha geride yerleştiğinden ve önünde mide ve kalın barsak olduğundan dolayı ultrasound ile görülemeyebilir. Bu yüzden safra yolları ile ilgili bir sorun düşündüğümüzde daha doğru bilgi veren sofistike tetkiklere ihtiyaç duyarız. Magnetik rezonans inceleme -kısaca MRI denir- ve bunun özel uygulaması (MRCP) safra yollarının görüntilenmesi için kullanılan tetkiklerdir.