Buraya kadar verdiğimiz bilgilerden anlaşılacağı üzere 4-5 mm den küçük mikroskopik taşlar oluşturabilecekleri potansiyel sorunlar nedeniyle ameliyatları önceliklidir. Çünkü her yemekten sonra bu taşların hareket edip daha önce bahsettiğimiz olaylara-komplikasyonlara yol açabilme durumları vardır.
Dolayısıyla “senin taşın daha küçük büyüsün de öyle ameliyat ol” düşüncesi yanlıştır. Yanlışlığın sebebi de daha önceki bölümlerde açıklanan komplikasyonlara neden olmasıdır.