Safra kesesinde oluşan taşlar safranın safra yoluna ve onikiparmak barsağına akımını engellemediği sürece kişi tarafından farkedilemezler. Sadece safra kesesinin tamamının taşla dolu olduğu durumlarda safranın yetersizliği nedeniyle hazım yani yağlı gıdaların emiliminde bozukluk ve bunun da barsak içinde aşırı gaz yapması nedeniyle hazımsızlık yakınmasına neden olur. Bu da genellikle yemeklerden sonraki 3-4 saatte ortaya çıkar.

safra-kesesinde-tas

Şekilden de anlaşılacağı gibi, safra kesesi içindeki taş safra kesesi çıkışını kapatmadığı sürece şikayete neden olmaz. Ancak aradaki bu kanalda (sistik kanal) tıkanma olursa safra kesesi periodik olarak kasılır ve kişi bunu karnının sağ üst kısmında ağrı olarak hisseder. Ve bu ağrı da yine yemeklerden 1-2 saat sonra ortaya çıkar. Zaman zaman normal dönemleri olan bu ağrı kıvrandırıcı özelliktedir.

Safra kesesinin safra yolları ile birleşim yeri, yani sistik kanal dediğimiz tüp yapının çapı herkeste farklı olmakla beraber 3-5 mm kadardır. Dolayısıyla boyut olarak 3-5 mm den küçük taşlar buradan geçebilirler. Ve bu safra kesesinin kuvvetli olarak kasıldığı her yağlı yemek sonrası mümkündür. Peki buradan geçen taşlar ne olur? Burada bilmek durumunda olduğumuz başka bir boyut vardır. O da ana safra kanalının barsakla birleşme yerinin (Oddi sfinkteri) çapıdır. 1-3 mm olan çap safra kesesinin kasılması sonucunda safra yolları içindeki basıncın artması ile açılır ve safra yolları içindeki safranın barsağa akması sağlanır. Normal istirahat halinde burası hep kapalıdır.

Safra kesesi içindeki milimetrik boyuttaki taşlar kanallardan geçerek buraya gelip takılabilirler. Bu da safranın barsağa akamamasına neden olur. Bu şekilde taş TIKANMA SARILIĞI dediğimiz duruma neden olur.