Kıl dönmesi en çok kuyruk sokumunda kılların cilt altına BATARAK burada yabancı cisim olarak algılanması nedeniyle gelişen bir hastalıktır. Kıl dönmesinin tedavisi yıllardır ameliyatsız olarak yapılagelmektedir. Kristalize fenol yöntemi ile de kıl dönmesinin ameliyatsız tedavisi bilen kişilerce başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Kıl dönmesinin cerrahi tedavisindeki en büyük zorluk, bu bölgenin oynak bir bölge olmasından dolayı uygulanan yöntemlerin (açık bırakma, primer kapatma ve flep onarımları gibi) ameliyat sonrası dönemlerdeki bakım zorluğu ile bu zorluklara katlanıldıktan sonra hastalığın tekrar edebilme potansiyelidir. Değişik serilerde farklı oranlar verilmekle beraber ameliyat sonrası tekrar etme olasılığı bilinen literatürde %2-35 arasında olduğuna vurgu yapılmaktadır. Bu pratik manada ne demektir? Ortalama 3-6 hastadan birinde o kadar çekilen sıkıntılara rağmen hastalık tekrar ediyor demektir.
Peki ameliyat olmuş ve tekrar (nüks) etmiş vakalarda yeniden ameliyat yapıldığında ise bu oran neredeyse ikiye katlanarak, en kötü senaryoda %65 e kadar yükselmektedir. Yani o kadar sıkıntı bir kez daha çekilecek ve vakaların yarıdan fazlası yine nüks edecek demektir bu.
Kişisel pratiğimizde primer (hiç ellenmemiş) vakalarda kristalize fenol uygulamasında neredeyse %100 başarıyı yakalıyorken nüks olgularda da -iyileşme süreci uzun sürse de- oldukça iyi sonuçlar alabilmekteyiz. İyileşme sürecinin uzun olmasında ise kişisel kanaatim önceki ameliyatta oluşan nedbe (skar) dokusunun iyileşmenin gecikmesinde etken olabileceği yönündedir. Ancak şu da bir gerçektir ki; kişisel hijyene dikkat edilerek bölgenin kıldan arındırılması (mekanik düzenli traşlar ile veya tüy dökücülerin kullanılması ile ya da laser epilasyon ile kökten kılın çıkmasını engellemek gibi işlemlerle) olayın yenilenmesinin önüne geçmek mümkündür.
Genelde bu bölge göz önünde olmadığından çıkan kılların tekrar tekrar batması ihmal edilir. Genel bilgi olarak bir kılın ortalama günde 1 mm uzadığını varsayarsak 1hf-10 günde bir kılların temizlenmesi gerektiği sonucuna varırız. Dolayısıyla bütçenin elvermediği laser epilasyonla kurtulunamayacağı durumlarda haftada 1 ya da en geç 10 günde bir bu kılların ortamdan uzaklaştırılması gereklidir.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.