Guatr Hastalarına Nasıl Yaklaşalım? Tüm bu bilgilerin ışığında, guatr nedeniyle gelen kişilerde doğru bir değerlendirme için hastalığın başlangıcı, şikayetlerin başlangıcı ve gidişatı öğrenildikten sonra iyi bir muayene sonrası tiroid fonksiyon testleri denilen serum T3, T4 ve TSH seviyelerine bakılarak tiroid bezinin fonksiyonu değerlendirilir. Tiroid ultrasonografisi yapılarak nodul olup olmadığı, tiroid dokusunun ultrasonografik özelliği, nodül varlığı…

Tiroid sintigrafisi nedir? Mevcut olan nodüllerin veya tiroid bezinin fonksiyonunu gösteren bir başka test de tiroid sintigrafisidir. İyodun vücutta yalnızca tiroid bezi tarafından tutulması ve radyoaktif iyodun vücuda verilerek tiroid bezinde toplanması ve bunun görüntülenmesi esasına dayanan sintigrafi bize ultrasonografi ile tespit edilmiş olan nodul veya nodüllerin fonksiyonu hakkında bilgi verir. Kanser dokusu tiroidin orijinal…

Şüpheli Nodül ne demek? Burada bahsedilen şüphe, anlaşılabileceği gibi kanser şüphesidir. Her dokuda olduğu gibi tiroid dokusunda da kanser gelişme potansiyeli vardır. Radyasyona maruz kalma, beslenme, genetik faktörler, sigara gibi birçok faktör üzerinde durulsa da genel kanser kavramında olduğu gibi tiroid kanserlerini de ortaya çıkaran herhangi kesin bir neden halen bulunamamıştır. Burada kastedilen şüpheli nodül,…

Guatr hastalarına nasıl tanı konur? Tüm bu durumların ortaya konması kandaki tiroid hormonlarının ölçülmesi ile mümkündür. Serum T3 ve T4 değerleri ile beyindeki hipotalamus denilen kısımdan salgılanan tiroid bezini uyaran hormon olan TSH ölçümleri ile tiroid bezinin fonksiyonu hakkında fikir elde edilir. Tiroid bezinin nodul içerip içermediği, kaç nodul olduğu ve nodüllerin şüpheli olup olmadığı…

Guatr Hastaları Hekime nasıl gelirler? Guatr hastaları hekime değişik şikayetlerle başvurabilir. Çarpıntı (istirahat halinde iken kalp atım hızının nabzın- dakikada 100 ün üzerinde olması hali), aşırı sinirlilik hali (normalde sinirlenilmeyecek durum karşı- sında aşırı tepki verme), normal beslenmeye ve iştahlı olmaya rağmen kilo alamama ya da aşırı kilo verme halinin bulunması, sıcağa tahammülsüzlük (kışın ortasında…

Guatr ne demektir? Tiroid bezinin her türlü büyümesine “Guatr” adı verilir. Halk arasında da Guatr Hastalığı olarak adlandırılır. Hastalık tek isim altında toplanmış olsa da biz hekimler için guatr birçok durumu ifade eder ve bunların ayrıntılandırılması, hastalarımızın tedavisi için önem arz eder. Guatr hastalığı, tiroid bezinin hormon üretmesine bağlı olarak az çalışan tiroidi ifade eden…

Tiroid Bezi ne işe yarar Tiroid bezi, vücutta iyot maddesinin tek toplandığı ve iyottan vücut için gerekli hale getirilen hormonların üretildiği yer olup, salgıladığı hormonlar (T3- triiyodotironin ve T4-tiroksin) sayesinde vücuttaki metabolizmayı, daha açık ifade ile vücuttaki tüm hücrelerin çalışmasını düzenler. Bezin az çalışması ve az hormon üretmesi hücrelerin çalışma performansını azaltırken bunun tersi olan…

Tiroid Bezi Nedir? Soluk borusunu bir kalkan gibi saran, boynun ön kısmındaki salgı bezi tiroid bezi olarak adlandırılır. İsmini kalkana benzediği için Latince’den almıştır. Zayıf bedenlerde, ince / narin boyunlu insanlarda yutkunmakla hareketli olarak gözlenebilir.